Word Vriend!

Zoals u in onze regelmatig verschijnende nieuwsbrieven kunt lezen bruist Museum & Buurtkamer De Vleeschhouwerij van de activiteiten.

Vrienden

We hebben in ons prille bestaanal een grote naamsbekendheid opgebouwd en veel bezoekers mogen verwelkomen. Onze activiteiten zijn echter alleen mogelijk dankzij subsidies en vrijwillige giften van bezoekers. Om ondanks droogvallende subsidiebronnen de kwaliteit en intensiteit van onze activiteiten verder te kunnen blijven uitbouwen, hebben wij een vriendenkring opgericht.

Als Vriend steunt u Museum & Buurtkamer De Vleeschhouwerij met een jaarlijkse donatie en daarvoor ontvangt u niet alleen onze digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen voor exposities
maar bovendien krijgt u jaarlijks een exclusief presentje van De Vleeschhouwerij en wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse vriendenen vrijwilligersbijeenkomst.

vrienden
Vriend

U of uw organisatie, wordt bij deze uitgenodigd Vriend te worden van De Vleeschhouwerij. Dit kunt u doen door uw adresgegevens aan ons door te geven (u kunt deze per e-mail sturen aan info@devleeschhouwerij.nl) en jaarlijks een bedrag van minimaal € 15,- te storten op onze bankrekening NL47 RABO 0160 6651 59 t.n.v. Stichting Museum - Buurtkamer Velve - Lindenhof. Nog makkelijker is het invullen van een incassomachtiging van De Vleeschhouwerij.


De door u gekozen jaarlijkse vriendenbijdrage zal dan automatisch van uw rekening worden afgeschreven! Namens het bestuur alvast hartelijk dank voor uw belangstelling en we hopen u binnenkort als Vriend te mogen begroeten!

Incassomachtiging De Vleeschhouwerij 2020 01