Contact

Het bestuur

Voorzitter Vacant

Secretaris Annemarie Zeelen

Penningmeester Hans Stoeten   

Coördinator buurt kamer Els Santing  

Coördinator Kunst expo Marinus Gouma   

Coördinator beheer pand Marinus Gouma   

Ontwerp posters Onno Coster